אנטומיה

מונחים הקשורים לפעילות השריר:

מוצא השריר - תחל (Origin)

מקום היאחזות השריר - אחז (Insertion)

שריר המקטין את זווית המפרק - כופף (Flexor)

שריר המגדיל את זווית המפרק - פושט (Extensor)

שריר המרחיק את העצם מקו האמצע - מצדיד (Abductor)

שריר המקרב את העצם מקו האמצע - מתוויך (Adductor)

שריר היוצר תנועה כלפי מעלה - מרים (Levator)

שריר היוצר תנועה כלפי מטה (Depressor)

שריר המקטין את גודל הפתח - סוגר (Sphincter)

שריר המסובב עצם על צירה - מסובב (Rotator)

מישורים אנטומיים

• קיימים שלושה מישורים:

א. סגיטלי - מחלק את הגוף לימין ושמאל.

ב. פרונטלי - מחלק את הגוף לאחורה וקדימה.

ג. טרנסוורסלי - מחלק את הגוף ללמעלה ולמטה.

 • מישור חזיתי – Plana frontalia; Plana coronalia – מישור ניצב למישור הרצפה, מפריד את הגוף לחלק קדמי ולחלק אחורי.


 • מישור רוחבי, מישור אופקי – Plana horizontalia – מישור מקביל למישור הרצפה, מפריד את הגוף לחלק עליון ולחלק תחתון.


 • מישור חיצי – Plana sagittalia – מישור ניצב למישור הרצפה, מפריד את הגוף לחלק שמאלי ולחלק ימני.

מושגי יחס והשוואה

 • מְקֹרָב (Proximalis) – בקרבה אל החיבור של הגפה אל הגוף, קרוב אל מקור המבנה. כלומר, המונח מתייחס למיקום X לעומת מפרק הכתף או מפרק הירך. לדוגמה, עצם הזרוע היא מקורבת יחסית לעצם החישור (והחישור מרוחקת מעצם הזרוע).
 • מְרֻחָק (Distalis) – המונח מתייחס למיקום X לעומת מפרק הכתף או מפרק הירך. לדוגמה, השוקה (אחת מעצמות השוק) מרוחקת ממפרק הירך יחסית לעצם הירך.
 • צִּדִּי (Lateralis) – רחוק מקו האמצע של הגוף (הMedian plane המחלק את הגוף לחלק ימני ושמאלי שווים). לדוגמה, הכתף צידית לעצם הבריח (ועצם הבריח תיכונה לכתף).
 • תִּיכוֹן (Medialis) – קרוב לקו האמצע של הגוף (קרוב ל-Median plane).
 • עֶלְיוֹן (Superior) – לדוגמה, הראש עליון לצוואר (והצוואר תחתון לראש).
 • תַּחְתּוֹן (Inferior).
 • קִּדְמִי (Anterior) – קרוב יותר לחזית הגוף.
 • אֲחוֹרִי (Posterior) – קרוב יותר לחלק האחורי של הגוף.
 • שטחי (Superficialis) – קרוב יותר לעור. לדוגמה, שרירי הפנים שטחיים לעצמות הפנים (אך עמוקים מהעור).
 • עמוק (Profundus).
 • בצד הנגדי (Contralateral) – כשרוצים לתאר ששני איברים נמצאים בחצאים שונים של הגוף.
 • אותו צד (Ipsilateral) – כשרוצים לתאר ששני איברים נמצאים באותו החצי של הגוף.


מונחים המתאימים גם למנח אנטומי כגון שכיבה או לבעלי ארבע רגליים:

 • גולגולתי (Cranialis) – בציר האורך של הגוף, קרוב יותר לגולגולת. באדם, מקביל למונח "עליון".
 • זנבי (Caudalis) – בציר האורך של הגוף, קרוב יותר לזנב. באדם, מקביל למונח "תחתון".
 • גבי (Dorsalis) – בצד הגב של הגוף. באדם, מקביל למונח "אחורי".
 • בִּטְנִי; גְּחוֹנִי (Ventralis) – בצד החזה או הגחון של הגוף. באדם, מקביל למונח "קדמי".


 • כפיפה – Flexion.
 • פשיטה, יישור – Extension.
 • כפיפה כפית – Plantarflexion – פשיטה במפרק הקרסול.
 • כפיפה גבית – Dorsiflexion – כפיפה במפרק הקרסול.
 • הרחקה – Abduction: למשל – הרחקת היד ממרכז הגוף הצידה.
 • קירוב – Adduction: למשל – קירוב היד מצידי הגוף למרכזו.
 • סיבוב – Rotation.
 • סופינציה, סיבוב כלפי מעלה – Supination: סיבוב לטרלי (כלפי חוץ) של האמה (או של כף רגל). כלומר, הבאת כף היד ממצב שבו היא פונה למטה למצב שבו פונה מעלה.
 • פרונציה, סיבוב כלפי מטה – Pronation: סיבוב מדיאלי (כלפי פנים) של האמה (או של כף רגל). כלומר, הבאת כף היד ממצב שבו היא פונה למעלה למצב שבו היא פונה מטה.
 • אינוורסיה, הפניית כף הרגל כלפי פנים – Inversion: סיבוב של כף הרגל על ציר האורך של כף הרגל – הבוהן הגדולה עולה למעלה והקמיצה יורדת.
 • איברסיה, הפניית כף הרגל כלפי חוץ – Eversion: סיבוב של כף הרגל על ציר האורך של כף הרגל – הבוהן הגדולה יורדת למטה והקמיצה עולה.
 • קידום – Protrusion – הנעת הלסת התחתונה קדימה ביחס לגולגולת.
 • הסגה – Retrusion – הנעת הלסת התחתונה אחורה ביחס לגולגולת.
 • הרמה – Elevation – הנעת השכמות כלפי מעלה.
 • הורדה – Depression – הנעת השכמות כלפי מטה.
 • מעגל – Circumduction – מספר תנועות מורכבות היוצרות תנועה מעגלית, מתייחס למפרק הכתף או הירך.

מפרק שכמה-בית החזה

שריר הטרפז – טרפזיוס (Trapezius)

שריר הטרפז (Trapezius) שריר שטוח ורחב שמכסה את שטח השכמות והכתפיים.

הטרפז הוא שריר שטחי שנמצא מייד מתחת לשכבת השומן שמתחת לעור במרכז העורף והחלק העליון של הגב.

נקודת ההתחלה שלו היא לאורך עמוד השדרה החל מבסיס הגולגולת ועד חוליה T12.

שריר זה משמש בעיקר לייצוב – הפעלת כח דחיסה.


 • עליון - חלק אחורי תחתון של הגולגולת (חוליה C1) עד הזיז המרכזי של חוליה C6
 • אמצעי - חוליות C7 - T3
 • תחתון - חוליות T4 - T12

(Origin) תחל

 • עליון - שליש צדי עליון של עצם הבריח (קלוויקולה) - נקודת ההתחלה של הדלתואיד
 • אמצעי - בליטת האקרומיון, חלק עליון של קוץ השכמה
 • תחתון - חלק עליון של קוץ השכמה


(Insertion) אחז

תנועה זאת מבוצעת במישור האופקי טראנסוורסאלי

תנועה זאת מבוצעת במישור הקדמי קורונלי

תנועה זאת מבוצעת במישור הקדמי קורונלי

תנועה זאת מבוצעת במישור הקדמי קורונל

קירוב השכמות (Spacula Retraction)

הרמת השכמות (Scapula Elevation)

הורדת שכמות (Scapula Depression)

סיבוב כלפי מעלה של השכמות (Scapula Upward Rotation)

תנועות

Lower Trapezius

Trapezius

טרפזיוס תחתון

טרפזיוס תיכון

טרפזיוס עליון

חלקי השריר

 • היכן מתחיל? גולגולת פוסטריורית, חוליות C7-T12
 • היכן מסתיים? קלוויקולה, אקרומיון, סקפולה
 • מה תפקידו? סקפולה: אלווישין/דיפרשיין (תלוי אילו סיבים), ריטרקשיין, רוטציה )מעלה)
Male Trapezius Back Muscles in Isolation on Skeleton

מפרק שכמה-בית החזה

רומבואידים (Rhomboids)

הרומבואידים (מעויינים) הם שני שרירים שנמצאים במרכז הגב העליון, בשכבה אחת יותר עמוקה מתחת לשריר הטרפז. הם מבצעים קירוב של השכמות.

כוון הסיבים האלכסוני של השריר מאפשר ל- Rhomboid Minor (החלק העליון) לסייע גם בהרמת השכמות

שריר ה- Rhomboid Major (החלק התחתון) מבצע Downward Rotation.


 • מייג'ור - חוליות C7 - T1
 • מיינור - חוליות T2 - T5


(Origin) תחל

 • מייג'ור - גבול אמצעי עליון של השכמה
 • מיינור - גבול אמצעי של השכמה

(Insertion) אחז

 • תנועה זאת מבוצעת במישור האופקי טראנסוורסאלי
 • תנועה זאת מבוצעת במישור הקדמי קורונלי
 • תנועה זאת מבוצעת במישור הקדמי קורונלי

תנועות

המסור הקדמי – סרטוס אנטריור (Serratus Anterior)


מצמיד את השכמות אל בית החזה ומסייע בפעולת השאיפה בזמן הנשימה. שיתוק בשריר זה מגביל את תנועת השכמה.

שריר זה מתחיל בצלעות ונאחז בגבול המדיאלי של השכמה. הוא מצפה את השכמה מהצד האנטריורי (הקדמי) שלה, כלומר נמצא בשכבה נפרדת בין השכמה ובין הצלעות.

כמו כל השרירים הנאחזים בצלעות, הוא מסייע בנשימה על ידי כך שהוא מאפשר הרמה של הצלעות, ומרחיב את בית החזה.


 • החלק הלטראלי של 8 או 9 הצלעות העליונות

(Origin) תחל

 • הגבול המדיאלי התת שכמתי

(Insertion) אחז

 • תנועה זאת מבוצעת במישור האופקי טראנסוורסאלי
 • תנועה זאת מבוצעת במישור הקדמי קורונלי
 • הרחקת שכמות (Scapular Protraction)
 • סיבוב כלפי מעלה של השכמות (Scapula Upward Rotation)

תנועות